Tammikuun tiedote 2022

3.1.2022

Pakkasten paukkuessa on hyvä käydä saunassa ja avannossa antamassa koronalle virkistävä kylpy.

TÄRKEÄ TIEDOTE:
THL:n suositusten mukaisesti kaikki kokoontumiset ja kerhotoiminnat on toistaiseksi peruttu. Yhdistys tiedottaa jäsenistöä mahdollisista muutoksista ydistyksen verkkosivuilla, paikallisessa sanomalehdessä ja sähköpostilla. Yhdistyksen jäsenkirje postitetaan talven kuluessa ja kokoontumisia aktivoidaan, kun THL:n suositukset sen sallivat. Tammikuun tiedote on luettavissa yhdistyksen verkkosivuilla.

Tervehdys kaikille,
Lauritsalan Eläkkeensaajien uusi hallitus kokoontui 3.1.2022 Lauritsalantyöväentallolle pitämään järjestäytymiskokousta ja vuoden ensimmäistä hallituksen kokouksta. Varapuheenjohtajaksi valitiin Pekka Rossi, sihteeriksi Maire Suoniitty, taloudenhoitajaksi Raija Vakkila, jäsenrekisterin hoitajaksi Jukka Heiska, tiedottajaksi Tauno Lakkala, matkavastaavana jatkaa Pirjo Tirronen ja tanssinvastaavana Eero Tirronen. Kaikkien yhdistysten vastuuhenkilöiden nimet löytyvät alla olevasta linkistä https://www.lauritsalanelakkeensaajat.fi/yhdistys/yhteystiedot/

Hallituksen kokous päätti perustaa yhdistykselle erillisen työvaliokunnan, johon hallitus valitsi jäseniksi puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteeri, taloudenhoitajan ja matkavastaavan. Työvaliokunta on hallituksen työskentelyä valmisteleva elin, joka kokoontuu varvittaessa ja tekee sille annettujen valtuuksien puitteissa annakkovalmisteluja, selvitystyötä sekä esityksiä hallituksen kokousten käsiteltäväksi. Työvaliokunta seuraa operatiivisella tasolla toimintasuunnitelman, tulostavoitteiden ja budjetin toteutumista sekä yhdistyksen maksuvalmiutta. Perusteena työvalikunnan perustamiselle on koronan aiheuttamien taloudellisten riskien ennakoiminen, sujuvan hallitustyöskentelyn edistäminen, järjestöyhteistyön ja uusien toimintatapojen edistäminen.

Yhdistyksen tiedottaja Tauno Lakkala on lupautunut osaltaan edistämään yhdistyksen hallinon ja jäsenten digivalmiuksia tulevien tilaisuuksien ja koulutusten myötä. Jatkossa yhdistyksen kaikki asikirjat tallennetaan sähköisessä muodossa yhdistyksen hallituksen verkkosivuille sekä varmuuskopiona yhdistyksen tietokoneelle. Asiakirjoihin on pääsyoikeus vain hallituksen jäsenillä ja verkkosivujen ylläpidosta vastaavilla henkilöillä. Tämä edistää hallituksen sujuvaa työskentelyä ja vähentää paperisia arkistoja. Yhdistysten yleisten kokousten kokouskutsut ja pöytäkirjat ovat yhdistyslain nojalla julkisia asiakirjoita ja toistaiseksi niistä voi saada kopion yhdistyksen sihteerilta tai puheenjohtajalta.

Yhdistysen hallitus valmistelee ja postittaa jäsenkirjeen talven kuluessa ja toivottaa kaikille terveellistä ja turvallista vuoden alkua 2022!