Maaliskuun jäsentiedote

2.3.2023

Kultturelliä-asiaa

Lappeenrannan kulttuurijohtaja Anu Talka vieraili Lauritsalan Eläkkeensaajien jäsentilaisuudessa kertomassa "kultturellia-asiaa" ja ajankohtaisimmat asiat Lappeenrannan Kulttuuritoiminen puolesta. Anu Talka esitteli meille voimassa olevan Kulttuurilain ja Lappeenrannan Kultturitoimen palvelut pähkinänkuoressa.

Lappeenrannan kulttuuritoimen vuotuinen budjetti on 10.8 miljoonaa euroa, joka käytetään Kaupunginkirjaston, kaupunginteatterin, kaupunginorkesterin, Lappeenrannan museoiden ja Lastenkulttuurikeskus Metkun palveluiden tuottamiseen ja henkilöstökuluihin.

Kulttuurilaki 2019

Kuntien toimintaa säätelee vuoden 2019 kulttuurilaki, jonka tavoitteena on

 1. Tukea ihmisten mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun ja toimintaan sekä kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen
 2. Edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen
 3. Vahvistaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä kulttuurin ja taiteen keinoin
 4. Luoda edellytyksiä paikallisen ja alueellisen elinvoiman kehittymiselle ja sitä tukevalle luovalle toiminnalle kulttuurin ja taiteen keinoin.

Tavoitteiden toteuttamisen lähtökohtina ovat demokratia, asukaslähtöisyys, tasa- arvo, kestävä kehitys sekä kulttuurinen moninaisuus ja vuoropuhelu.

Lain nojalla kunnan tehtäväksi on määritelty:

 1. Edistää kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä
 2. Luoda edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle
 3. Edistää kulttuurin ja taiteen harrastamista sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa
 4. Tarjota mahdollisuuksia kulttuurin ja taiteen eri muotojen ja alojen tavoitteelliseen taide- ja kulttuurikasvatukseen
 5. Edistää kulttuuriperinnön ylläpitämistä ja käyttöä sekä paikallista identiteettiä tukevaa ja kehittävää toimintaa
 6. Edistää kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja alueellista elinvoimaa
 7. Edistää kulttuurista vuorovaikutusta ja kansainvälistä toimintaa ja toteuttaa muita kulttuurlin ja taiteeseen liittyviä toimia.

Kunnan tehtäviä ja niihin liittyviä palveluita järjestäessään ottaa huomioon paikalliset olosuhteet ja voimavarat sekä eri väestöryhmien tarpeet.

Kunta voi järjestää kulttuuritoiminnan itse taikka yhteistyössä toisten kuntien kanssa tai muulla tavoin. Kuntien kulttuuritoiminnan järjestämisessä tulee olla riittävää ja monipuolista asiantuntijaosaamista.

Kulttuurin Unelmavuodet

Lappeenrannankaupunki on mukana Kulttuurin Unelmavuodet hankkeessa, jossa Lappeenrannan kulttuuritapahtumat saavat erityisaseman ja näkyvyyden Saimaan alueen kulttuuritapahtumissa vuonna 2024. Tänä vuonna Joensuu pääsee jakamaa osaamistaan, esimerkiksi yhteisten hakupohjien ja kulttuuritupsahdusten tiimoilta.

Lappeenrannan jälkeen vuorossa ovat Kuopio vuonna 2025 ja Euroopan Kultturipääkaupungiksi ehdolla ollut Savonlinna päättää hankeen vuonna 2026.

Tutustu ja lue lisää vuoden 2023 tapahtumista https://www.unelmavuosi.fi/

Saimaa-ilmiö2026

Saimaa-ilmiö2026 päätavoitteena oli tehdä Savonlinnasta vuoden 2026 Euroopan Kulttuuripääkaupunki, mutta Oulu vei "kilpailussa" pidemmän korren. Hankkeen myötä syntyneet uudet kulttuuriverkostot, tietotaito ja yhteistoiminta saivat aikaan paljon hyvää edistystä Saimaan alueen kaupunkien välillä. Uutena tavoitteena on saada Saimaan alueesta Euroopan ruoka- ja kulttuurimatkailun keskus, sillä alue hakee European Region of Gastronomy -titteliä vuodelle 2024 oheisella hakukirjalla.

Rahoittajina tässä vaiheessa ovat:

 • Etelä-Savon, Etelä-Karjalan ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitot
 • Mikkelin, Lappeenrannan, Savonlinnan, Joensuun, Kiteen ja Imatran kaupungit
 • Etelä-Savon, Etelä-Karjalan ja Pohjois-Karjalan kauppakamarit
 • Xamk Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
 • Lake Saimaa ry

Voit lukea lisää hankkeet tavoitteista ja tutustua hakukirjaan seuraavasta linkistä https://www.saimaailmio2026.fi/tastesaimaa

Kaikukortti

Kaikukortin tavoitteena on lisätä kulttuurihyvinvointia ja parantaa taloudellisesti tiukassa tilanteessa olevien henkilöiden mahdollisuuksia osallistua kulttuurielämään.

Kaikukorttitoimintaa kehitetään parhaillaan Etelä-Karjalassa. Jos sinulla on Kaikukortti jo käytössä, muistathan uusia sen vuosittain siinä palvelussa, mistä olet sen alun perin saanut. Tiukassa taloudellisessa tilanteessa olevat ja Kaikukortteja myöntävien tahojen asiakkaana olevat henkilöt voivat kysyä Kaikukorttia omalta työntekijältään.

Kaikukortin saamisen kriteerinä olevat palvelut tällä hetkellä (asiakkuus tulee olla valmiiksi näihin palveluihin, jotta kortin voi saada):

Hyvinvointialueen vammaissosiaalityö, aikuissosiaalityö, terveyssosiaalityö sekä lapsiperheiden sosiaalityö Lappeenrannassa ja Imatralla, toimintakeskus Valve, Saimaan kulttuuripaja (Heikintalo), Ohjaamo Lappeenranta ja Imatra, Lappeenrannan Katulähetys ry, Mieli ry (Saimaan kriisikeskus), Työvoiman palvelukeskus TYP Lappeenranta ja Imatra, Imatran Klubitalo ja Saimaan Virta.

Kaikukortti ei ole lakisääteinen palvelu, vaan kuntien ja hyvinvointialueen tarjoama lisä muihin hyvinvointipalveluihin. Tällä hetkellä kortin voivat saada vain Lappeenrannassa tai Imatralla asuvat henkilöt.

Eläkeläiset, opiskelijat ja työttömät saavat alennuksia monista kulttuuritilaisuuksista. Nämä ryhmät eivät ole oikeutettuja Kaikukorttiin, jos asiakkuutta Kaikukorttia myöntäviin palveluihin ei ole meneillään. Myös kaikille osallistujille maksuttomia kulttuuritilaisuuksia on Etelä-Karjalassa paljon. Näitä ovat esimerkiksi Lappeenrannan museoilla järjestettävät museoperjantait monet kirkkokonsertit. Imatran kaupungin museoihin on aina vapaa pääsy. Kannattaa lähteä liikkeelle nauttimaan kulttuurista!

Tällä hetkellä Kaikukortti käy Etelä-Karjalassa osaan seuraavien tapahtumajärjestäjien tilaisuuksista:

 • Lappeenrannan kaupunginorkesteri
 • Lappeenrannan kaupunginteatteri
 • Lappeenrannan musiikkiopisto
 • Joutsenon opisto
 • Etelä-Karjalan kansalaisopisto
 • Lappeenrannan taidemuseo
 • Etelä-Karjalan museo
 • Wolkoffin talomuseo
 • Ratsuväkimuseo
 • Lappeenrannan kesäteatteri
 • Kulttuuritila Nuijamies
 • Teatteri Imatra
 • Imatran Kesäteatteri
 • Virta-opisto

Muista hankkia lippusi etukäteen ja varmistaa, käykö kyseiseen tilaisuuteen Kaikukortti.
Lisätietoja Kaikukortista Etelä-Karjalassa: Reetta Tourunen reetta.tourunen@ekhva.fi, p. 0406513141

Kaikukortin luovuttajat Lappeenrannassa:

 • Aikuissosiaalityö, aikuisten keskus, Valtakatu 51, Lpr, p. 05 352 5926
 • Heikintalo, Kahilanniementie, 53130 Lpr, p. 0400 451344, heikintalot@gmail.com, www.heikintalo.fi
 • Kuntouttava päivätoiminta/toimintakeskus Veturi, Ratakatu 28, Lpr p. 040 1944882
 • Lappeenrannan Katulähetys ry, Ratakatu 13 Lpr p. 045 3581749, rahastonhoitaja Inkeri Tukiainen lappeenrannankatulahetys@gmail.com
 • Lasten ja nuorten talo, Kasarmikatu 9, Lpr, p. 040 357 8690 tai 040 6513814
 • Ohjaamo Lappeenranta, Anni Swanin katu 7, p. 0400 154661, ohjaamo@lappeenranta.fi, www.lappeenranta.fi/ohjaamo
 • Saimaan Kriisikeskus, Kirkkokatu 1, Lpr, p.05 4530020, toimisto@sairaankriisikeskus.fi, www.mielenterveysseurat.fi/lappeenranta
 • Terveyssosiaalityö, EKKS, Valto Käkelänkatu 1, Lpr, p. 044 7915533
 • Työvoiman palvelukeskus TYP, Koulukatu 5-7, Lpr p. 040 8353134
 • Vammaispalvelut, Iso apu -palvelukeskus, Kauppakatu 63, Lappeenranta
 • Vanhussosiaalityö, Iso apu -palvelukeskus, Kauppakatu 63, Lappeenranta, p. 05 3522370