Sääntömääräinen kevätkokous 📃

KOKOUSKUTSU

Lauritsalan Eläkeensaajat ry:n sääntömääräinen kevätkokous Lauritsalan Työväentalolla klo 13.30 alkaen yhdistyksen tarjoamalla kahvituksella. Kokous käsittelee sääntömääräiset asiat.

Esityslista

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään työjärjestys
  5. Käsitellään yhdistyksen vuosikertomus vuodelta 2023
  6. Käsitellään yhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2023 sekä toiminnantarkastajan siitä antama lausunto
  7. Vahvistetaan vuoden 2023 tilinpäätös
  8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  9. Muut esille tulevat asiat