Syyskokous 2023

Lauritsalan Eläkkeensaajat ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestetään Lauritsalan työväentalolla to 30.11.2023 klo 13 alkaen.
Kokous käsittelee sääntömääräiset asiat. Yhdistys tarjoaa kokousväelle pullakahvit.
Lämpimästi tervetuloa

Yhdistyksen sääntöjen mukainen syyskokouksen esityslista.

 1. Kokouksen avaus.
 2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen.
 3. Valitaan kokouksen toimihenkilöt (puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa).
 4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.
 5. Päätetään jäsenmaksun ja kannatusmaksun suuruus vuodelle 2024.
 6. Päätetään toimihenkilöille suoritettavista palkkioista ja kulukorvauksista.
 7. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja vuodelle 2024.
 8. Päätetään yhdistyksen hallituksen jäsenten ja varajäsenten määrästä.
 9. Valitaan yhdistyksen hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet vuodelle 2024.
 10. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja vuodelle 2024.
 11. Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2024. 
 12. Hyväksytään talousarvio vuodelle 2024. 
 13. Valitaan ehdolle varsinainen jäsen Kymen piirihallitukseen vuodelle 2024 sekä varajäsen.
 14. Valitaan kolme henkilöä Kymen piirikokousedustajiksi ja heille henkilökohtaiset varaedustajat vuodelle 2024.
 15. Valitaan yhdistyksen edustajat Lauritsala-seura ry:hyn, STM:n Karjalan piirijärjestö ry:hyn, Etelä-Karjalan Muisti ry:hyn. 
 16. Päätetään, miten yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle ja miten jäsenille tiedotetaan.
  Yleiset kokoukset kutsutaan koolle ilmoituksella Etelä-Saimaan keskiviikkoliitteen järjestöpalstalla vähintään seitsemän päivää ennen kokousta ja yhdistyksen kotisivuilla julkaistulla kokouskutsulla. Syksyllä alkavasta toiminnasta ilmoitetaan Etelä-Saimaan keskiviikkoliitteen järjestöpalstalla ja kotisivuilla. Muutokset ja uudet tapahtumat tarvittaessa kuukauden viimeiseen lehteen. Kokouskutsut ja ilmoitukset lähetetään sähköpostilla niille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa jäsenrekisterin hoitajalle. Tanssi-ilmoitukset laitetaan omana ilmoituksenaan viikkoa ennen tansseja Etelä-Saimaan keskiviikkoliitteen järjestöpalstalle, Uutis-Vuoksen torstain lehden järjestöpalstalle sekä Luumäki-lehteen. 
 17. Kerhot ja ohjaajat.
 18. Muut asiat.
 19. Kokouksen päättäminen.